Remont części drogi powiatowej nr 1026K w Regulicach na długości 710 mb i drogi powiatowej nr 1055K w Regulicach i Alwerni na długości 1690 mb

logo-nppdl_2012-2015mProjekt realizowanych w ramach Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój wniosek

 

Lokalizacja: Gmina Alwernia, Powiat Chrzanowski

ul. Chrzanowska i Alwerniańska w Regulicach  i  ul. Prusa w Alwerni

Całkowity koszt projektu  2 333 954,96 zł

 • Wartość dofinansowania 1 111 613,00 zł
 • Wartość wkładu własnego 1 222 341.96 zł

Okres realizacji projektu :

 • od 10 kwietnia 2013rok do 31 października 2013 rok

Długość odcinków dróg objętych wnioskiem 2400 mb

W ramach projektu wykonano:

 • usunięcie przeszkód znajdujących się w skrajni drogowej – słupy energetyczne i teletechniczne oraz drzewa
 • przebudowę jezdni poprzez poszerzenie, wzmocnienie konstrukcji i wymianę nawierzchni
 • przebudowę i budowę  chodników
 • remont skrzyżowań
 • poprawę odwodnienia pasa drogowego
 • budowę kanalizacji deszczowej oraz poprawne ukształtowanie rowów przydrożnych
 • remont istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych
 • utwardzone pobocza
 • montaż interaktywnej sygnalizacji świetlnej wraz z miejscowym ich doświetleniem poprzez montaż lamp solarnych
 • dodatkowe przejść dla pieszych
 • zatokę autobusową
 • oznakowanie poziome całego odcinka drogi objętej projektem
 • odnowę i uzupełnienie oznakowania pionowego
 • zamieszczono barierę energochłonną odgradzającą drogę od skarpy potoku Regulka