INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

W  OKRESIE 01.01.2013 – 31.12.2015 r.

Chrzanów

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chrzanów prowadzone jest przez:
Licencjonowane Usługi Transportowo-Sprzętowe Stanisław Kulczyk
ul. Górzysta 8, 32-552 Płaza
tel. 32/613 1246

Libiąż

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Libiąż prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458,
oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 502 309 693

Babice

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babice prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458,
oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 502 309 693

Trzebinia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebinia prowadzone jest przez:
Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o.
ul. Rynek 18 , 32-540 Trzebinia
tel. 32/612-16-45, 32/6121153 wew.20

Alwernia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia prowadzone jest przez:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 48, Alwernia
tel. 12/283-12-78, 12/283-25-07.

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATU CHRZANOWSKIEGO

StandardOpis stanu utrzymania drogi dla danego standarduDopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śnieguOd stwierdzenia występowania zjawisk
1.2.3.4.
II
 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny 4 godz.
 • błoto pośniegowe 6 godz.
 • zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
 • gołoledź 3 godz.
 • szron 3 godz.
 • szadź 3 godz.
 • lodowica 4 godz.
III
 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej szerokości
 • luźny 6 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • zaspy, języki śniegowe 6 godz. (lokalnie)
 • utrudnienia dla samochodów osobowych
 • gołoledź 5 godz.
 • szron 5 godz.
 • szadź 5 godz.
 • lodowica 5 godz.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH – ZIMA 2013 – 2015 r.

Wykaz dróg powiatowych Zima 2013-2015 r