Bieżące utrzymanie letnie Archive

Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 21 marca 2024r. zostanie otwarty po przerwie zimowej dla ruchu samochodowego

Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 23 marca od godz. 14.00 po przerwie zimowej otwarty dla ruchu

Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Siennej i Krasickiego w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż od dnia 14.10.2022r. obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu

Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 21 marca po przerwie zimowej otwarty dla ruchu zostaje odcinek drogi

Uwaga kierowcy! Roboty drogowe na ul. Piastowskiej w Babicach

PZD w Chrzanowie niniejszym informuje, że od dnia jutrzejszego, tj. 1 grudnia 2021 roku rozpoczną się

Uwaga! Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Siennej w Chrzanowie

W związku z ustaleniami własnymi oraz pismem Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie – Powiatowy Zarząd Dróg