Polski Ład

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 1029K na odcinku 1 – w km od 2+090,00 do km

Utrudnienia drogowe – Psary

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniu 3.06.2024r. (poniedziałek) o godz. 7.00 zostanie wprowadzona

Utrudnienia w ruchu na ul. Słowackiego w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w dniu 18 maja 2024r., w godzinach od 12.30

W dniu 29 marca 2024r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

O G Ł O S Z E N I E W dniu 29 marca 2024r. (

Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 21 marca 2024r. zostanie otwarty po przerwie zimowej dla ruchu samochodowego

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w Chrzanowie na skrzyżowaniu ulic Podwale-Kadłubek w Chrzanowie

PZD w Chrzanowie informuje, że w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podwale

PETYCJA w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych w Balinie

Do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wpłynęła petycja podpisana przez p. Marcina Krauz w imieniu mieszkańców sołectwa