Polski Ład

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1029K (ul. Słowackiego) w km od 1+160,00 do km 2+ 060,00

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w Chrzanowie na skrzyżowaniu ulic Podwale-Kadłubek w Chrzanowie

PZD w Chrzanowie informuje, że w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podwale

Prośba o udzielenie informacji odnośnie inwestycji drogowych planowanych przez PZD w Chrzanowie do realizacji, w 2024r. w Sołectwie Balin

     Interpelacja Odpowiedź na Interpelację

„Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) – wyłożenie do publicznego wglądu

Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2023 r. OBWIESZCZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO Na podstawie art. 54

Wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię

W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Plan zrównoważanej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP

Zamknięcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że ze względu na pogarszającą się pogodę, jak corocznie od dnia dzisiejszego,

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Balin

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniu 9 listopada  otrzymał od firmy Pavimental Polska