Realizowane projekty Archive

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 1029K na odcinku 1 – w km od 2+090,00 do km

Inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

W 2022 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie rozpoczął realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej DP

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ Nazwa zadania: „Elektroniczny system poprawy BRD 

Zakończono przebudowę ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K:

Zamknięcie skrzyżowania w Trzebini

Zarządca drogi i inwestor zadania pn. „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini- zapewniających bezpośrednie połączenie

Zamknięcie czasowe ul. Lipcowej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini