Zimowe utrzymanie dróg Archive

INFORMACJA W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w  Chrzanowie  nie zleca do zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych, gdyż nie jest to zadanie własne zarządcy

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2021

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W  OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2021 r. oraz W OKRESIE 01.01.2022

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w dniach od 17 do 31 marca 2016

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W OKRESIE 01.01.2013 – 31.12.2015 r.   ZASADY ODŚNIEŻANIA

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 09 kwietnia 2014 r. rozpoczną się