Zimowe utrzymanie dróg Archive

INFORMACJA W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w  Chrzanowie  nie zleca do zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych, gdyż nie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2024

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2024r. Standard

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W OKRESIE 01.01.2013 – 31.12.2015 r.

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 09