W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Plan zrównoważanej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP