Do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wpłynęła petycja podpisana przez mieszkańców ul. Spokojnej w Trzebini. W petycji