PETYCJA mieszkańców ul. Spokojnej w Trzebini

Do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wpłynęła petycja podpisana przez mieszkańców ul. Spokojnej w Trzebini. W petycji mieszkańcy zwracają się z wnioskiem o odwołanie wprowadzonego w dniu 06.02.2021r. zakazu postoju na ul. Spokojnej. Treść petycji została przedstawiona poniżej:

Treść petycji

Petycja będzie rozpatrzona w terminie ustawowym.