• Dyrektor – Grzegorz Żuradzki
  • Zastępca Dyrektora – Robert Żabiński
  • Główny księgowy – Małgorzata Kasprzyk
  • Kierownik Działu Drogowo-Mostowego – Maciej Sarnek
  • Kierownik Działu Bieżącego Utrzymania – Piotr Jucha
  • Z-ca Kierownika Działu Bieżącego Utrzymania – Aneta Ryszka