• Dyrektor – Grzegorz Żuradzki
  • Zastępca Dyrektora – Zbigniew Zaręba
  • Główny księgowy – Małgorzata Kasprzyk
  • Kierownik Działu Drogowo-Mostowego – Waldemar Zając
  • Kierownik Działu Bieżącego Utrzymania – Maciej Sarnek
  • Zastępca kierownika Działu Bieżącego Utrzymania – Piotr Jucha