• p.o. Dyrektor – Zbigniew Zaręba
  • p.o. Zastępcy Dyrektora – Waldemar Zając
  • Główny księgowy – Małgorzata Kasprzyk
  • Kierownik Działu Bieżącego Utrzymania – Maciej Sarnek
  • Zastępca kierownika Działu Bieżącego Utrzymania – Piotr Jucha