Ogłoszenia Archive

W dniu 29 marca 2024r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

O G Ł O S Z E N I E W dniu 29 marca 2024r. (

Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 21 marca 2024r. zostanie otwarty po przerwie zimowej dla ruchu samochodowego

Zamknięcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że ze względu na pogarszającą się pogodę, jak corocznie od dnia dzisiejszego,

Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związku ze zbliżającymi się kolejnymi wyborami przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach

Otwarcie przejazdu pod wiaduktem przy ul. Siennej w Chrzanowie

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż w dniu 31.08.2023r., po zakończeniu elementu inwestycji PKP realizowanej przy pomocy

Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 23 marca od godz. 14.00 po przerwie zimowej otwarty dla ruchu