Bieżące utrzymanie letnieArchiwa

Zamknięcie ul. Podgórskiej w Zagórzu

UWAGA! Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, informuje, że w związku z awaryjną naprawą studzienek kanalizacyjnych w dniu 15 grudnia 2017r ul. Podgórska

Pozimowe sprzątanie dróg

Pozimowe sprzątanie dróg Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie w dniach od 31 marca do 13

Utrudnienia w ruchu w związku z awaryjnym usuwaniem drzew w pasie drogi powiatowej DP 1033K w Grojcu

W związku z koniecznością usunięcia zagrożenia dla ruchu drogowego oraz na wniosek Nadleśnictwa Krzeszowice w dniach 24 – 25 sierpnia

Utrudnienia w ruchu!

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z koniecznością naprawy istniejącego wpustu ulicznego w dniu 21.07.2015 roku wystąpią utrudnienia w ruchu

Utrudnienia na odcinku drogi powiatowej – ul. Borowcowej w rejonie dzielnicy Rospontowa w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniu 29 maja 2015 roku na DP 1013K – ul. Borowcowa w rejonie

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku

  W 2014 roku Dział Bieżącego Utrzymania wykonał lub nadzorował następujące roboty drogowe związane z bieżącym (letnim)