Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od 21 marca po przerwie zimowej otwarty dla ruchu zostaje odcinek drogi powiatowej 1026K pomiędzy Regulicami a Klasztorem oo. Bernardynów w Alwerni – tzw. “serpentyny.

Odcinek ten ze względów bezpieczeństwa został zamknięty na czas zimy.

Kierowców prosimy o ostrożną jazdę.