Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 19 czerwca

W dniu 19 czerwca 2016 roku (niedziela), w godz. od 11.00 do 13.30 w związku z przeprowadzanymi w tym czasie zawodami Trzebińskiego Triathlonu

54 Małopolski Wyścig Górski – utrudnienia w ruchu w dniu 10.06.2016 r.

W dniu 10 czerwca br. na terenie powiatu chrzanowskiego rozgrywany będzie jeden z etapów 54 Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Organizatorem jest MZKOL

Zamknięcie DP 1050K – ul. Płocka w Myślachowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o zamknięciu DP 1050K ul. Płockiej w Myślachowicach. W związku z wprowadzonymi utrudnieniami proponuje się objazdy

Zamknięcie części DP 1026K w Regulicach

PZD w  Chrzanowie informuje o zamknięciu części DP 1026K, tj. ul. Oblaszki na odcinku o dł. ok. 750m i ul. Chrzanowskiej

Utrudnienia na ul. Siennej w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniach: 2-3 czerwca na ul. Siennej w Chrzanowie przewidywane są utrudnienia w ruchu

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w dniach od 17 do 31 marca 2016 r.