Powiatowy Zarząd Dróg został powołany jako jednostka budżetowa Powiatu Chrzanowskiego, Uchwałą Nr XXXI / 164 / 2001 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2001 roku. Działalność została podjęta z dniem 01 maja 2001r.

Siedziba PZD mieści się w budynku przy ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zarządza na terenie Powiatu Chrzanowskiego drogami powiatowymi o łącznej długości  242,32 km. Wyżej wymieniona sieć drogowa obejmuje gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia.

 

Ilość kilometrów dróg w poszczególnych gminach i miastach przedstawia poniższa tabela

Gminy Powiatu Chrzanowskiego ogółem udział % w ogólnej ilości drogi miejskie drogi zamiejskie
Alwernia 31,94 13,18 7,29 24,65
Babice 42,66 17,61 0 42,66
Chrzanów 52,89 21,83 20,68 32,21
Libiąż 40,07 16,54 20,77 19,30
Trzebinia miasto 74,76 30,85 30,36 44,40
razem 242,32 100,00 79,10 163,22

Ilość kilometrów dróg (ich udział procentowy) w poszczególnych gminach i miastach przedstawia poniższy wykres

 

Obiekty mostowe

W ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowane są obiekty mostowe i przepusty, których zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli

Lp. Gmina/miasto Mosty szt. / mb
1. Chrzanów 5 / 70
2. Trzebinia 10 / 105
3. Libiąż 2 / 20
4. Babice 2 / 12
5. Alwernia 2 / 33
Ogółem: 21 / 240

W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą następujące działy i stanowiska:

  • Dział Drogowo – Mostowy
    • referat drogowo-mostowy
    • referat inżynierii ruchu
  • Dział Bieżącego Utrzymania
  • Dział Finansowo Księgowy
  • Stanowisko ds. Kadr i Administracji
  • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

W skład Działu Bieżącego Utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie wchodzi brygada pracowników drogowo-mostowych wykonująca szereg czynności utrzymaniowych i konserwacyjnych elementów infrastruktury drogowej, reagując szybko i mobilnie na zaistniałe zdarzenia i potrzeby.