Powiatowy Zarząd Dróg został powołany jako jednostka budżetowa Powiatu Chrzanowskiego, Uchwałą Nr XXXI / 164 / 2001 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2001 roku. Działalność została podjęta z dniem 01 maja 2001r.

Siedziba PZD mieści się w budynku przy ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zarządza na terenie Powiatu Chrzanowskiego drogami powiatowymi o łącznej długości  242,32 km. Wyżej wymieniona sieć drogowa obejmuje gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia.

Ilość kilometrów dróg w poszczególnych gminach i miastach przedstawia poniższa tabela

Ilość kilometrów dróg (ich udział procentowy) w poszczególnych gminach i miastach przedstawia poniższy wykres

Obiekty mostowe

W ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowane są obiekty mostowe i przepusty, których zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli

W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą następujące działy i stanowiska:

  • Dział Drogowo – Mostowy
    • referat drogowo-mostowy
    • referat inżynierii ruchu
  • Dział Bieżącego Utrzymania
  • Dział Finansowo Księgowy
  • Stanowisko ds. Kadr i Administracji
  • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

W skład Działu Bieżącego Utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie wchodzi brygada pracowników drogowo-mostowych wykonująca szereg czynności utrzymaniowych i konserwacyjnych elementów infrastruktury drogowej, reagując szybko i mobilnie na zaistniałe zdarzenia i potrzeby.