Obwieszczenia Archive

„Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) – wyłożenie do publicznego wglądu

Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2023 r. OBWIESZCZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO Na podstawie art. 54

Zmiana w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnych na ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie

Na prośbę Burmistrza Chrzanowa motywowaną chęcią uniknięcia bezpośredniego kontaktu w użytkowaniu przycisku sygnalizatorów przejść dla pieszych

Komunikat! Zawieszenie przyjmowania stron w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej  Polskiej stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19)

Zmiana stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od dnia 22 stycznia obowiązuje nowa uchwała Nr XVI/110/2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ostrzega, że  w dniu 07.06.2019r. od godz. 11.00 do godz. 21.00