Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa DP 1014K – ul. Piłsudskiego w Zagórzu

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • całkowita wartość inwestycji: 568 239,69 zł
 • dofinansowanie: 411 764,38 zł

W ramach projektu wykonano

 • Wymianę nawierzchni na długości ok. 1,2 km
 • Poprawę poboczy
 • Regulację cieku przykrawężnikowego
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fds.jpg

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K w km 2+100 do km 2+905 wraz z przebudową przepustu w km 2+422,68 w miejscowości Gromiec, Gmina Libiąż, Powiat Chrzanowski”

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – nabór na 2019

Całkowita wartość zadania: 1 345 771,97 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 1 299 059,03 zł

Przyznane dofinansowanie: 779 435,42 zł co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych

Wkład własny powiatu: 519 623,61

w tym dofinansowanie Gminy Libiąż – 350 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 17.10.2019 r. – 30.09.2020 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, z siedzibą 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

Lokalizacja inwestycji: ul. Nadwiślańska i Broniewskiego w Gromcu

Zakres robót zrealizowanych w projekcie:

 • Długość odcinka – 805 mb
 • Szerokość drogi – 6,00 mb
 • przebudowa nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem
 • przebudowa istniejącego pobocza
 • budowa odcinka chodnika
 • wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z elementów prefabrykowanych
 • rondo o pierścieniu z kostki kamiennej średnicy 6,00 mb
 • poprawa istniejącego odwodnienia pasa drogowego

Koszty niekwalifikowane w wysokości 46 712,944 zł brutto obejmują roboty związane z oczyszczeniem rowów, humusowaniem i obsianiem skarp, utylizacją wiaty przystankowej oraz przebudowę sieci teletechnicznej i elektrycznej.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1022K w km 0+020 do km 1+344 wraz z przebudową przepustów w km 0+520; 0+701 w miejscowości Brodła, Gmina Alwernia, Powiat Chrzanowski”

zostało zrealizowane przez Powiat Chrzanowski z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł (brutto): 938 900,16 zł – w tym koszty kwalifikowalne 933 209,07 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 559 925,00 zł

Wkład własny powiatu: 373 284,07 zł

w tym udział Gminy Alwernia: 125 000,00 zł

Okres realizacji zadania:

Data rozpoczęcia realizacji zadania 17.10.2019 r.

Data zakończenia realizacji zadania 13.05.2020 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Edukacyjna w Brodłach

Zakres robót zrealizowanych w projekcie:

 • przebudowa nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem na odcinku o długości 1324 m
 • przebudowa 1765 m istniejącego pobocza
 • budowa odcinka chodnika o długości 156 m
 • wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych
 • poprawa istniejącego odwodnienia pasa drogowego
 • montaż radaru ze znakiem/tablicą aktywną, informującą o prędkości ruchu pojazdu

Efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
 • poprawa komfortu jazdy
 • zwiększenie nośności drogi

Zdjęcia: http://przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1022k-fds

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fds.jpg

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski”

zostało zrealizowane przez Powiat Chrzanowski z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł: 1 778 951,73 zł – w tym koszty kwalifikowalne 1 650 519,32 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 825 259,49

Wkład własny powiatu: 825 259,83

w tym udział Gminy Alwernia: 55 941,58 zł

Okres realizacji zadania:

Data rozpoczęcia realizacji zadania 08.06.2020 r.

Data zakończenia realizacji zadania 19.05.2021 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Krakowska w Alwerni

W ramach inwestycji przebudowano 1,079 km DP 1026K ul. Krakowskiej w Alwerni

Zmiana czcionki
Kontrast