Drogi Internauto, zauważyłeś jakiś problem na naszej drodze, napisz!

Podziel się z nami informacją o nowych ubytkach w nawierzchni lub innym zagrożeniu występującym w pasie drogowym DRÓG POWIATOWYCH a pozwoli nam to na szybszą reakcję.

UWAGA!!!

Przekazywane przez mieszkańców informacje o zagrożeniach na drogach powiatowych służą usunięciu tych zagrożeń, tym niemniej jeżeli zgłaszający oczekuje odpowiedzi w sygnalizowanej przez siebie sprawie prosimy aby pozostawił zwrotny adres do korespondencji w postaci adresu e-mail lub adresu zamieszkania.

Informacja o problemie

Proszę kliknąć TYLKO JEDEN RAZ w przycisk Wyślij. Nawet jeśli nie pojawi się komunikat o poprawnym przesłaniu zgłoszenia, wszystkie dane zostaną umieszczone w bazie danych formularza i są przez nas analizowane.