PETYCJA w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych w Balinie

Do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wpłynęła petycja podpisana przez p. Marcina Krauz w imieniu mieszkańców sołectwa Balin. W petycji mieszkańcy zwracają się z wnioskiem o budowę chodników przy drogach powiatowych przebiegających przez sołectwo Balin. Treść petycji oraz odpowiedź na nią zostały przedstawione poniżej:

Treść petycji

Odpowiedź na petycję