Wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię

W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Plan zrównoważanej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) zapraszamy mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego  do wypełnienia ankiety, dotyczącej komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa.

Ankieta dla mieszkańców w ramach Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa

Wykonawcą opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Ankieta została przygotowana w związku z opracowaniem przez Powiat Chrzanowski, Gminę Alwernia, Gminę Babice, Gminę Chrzanów, Gminę Libiąż, Gminę Trzebinia oraz Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” dla obszaru powiatu chrzanowskiego i wszystkich gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie tj.: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

Plan Mobilności Miejskiej to plan stworzony dla zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, a także dla poprawy jakości życia. Opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Stanowi uzupełnienie w stosunku do istniejących strategii miejskich i charakteryzuje się odmiennym spojrzeniem na sposób planowania.

Samorządom zależy na wypracowaniu spójnej dla MOF Chrzanów koncepcji systemu transportowego oraz wyznaczenie kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.

Wypełnienie ankiety, która jest anonimowa, nie stanowi żadnego zobowiązania. Ma jedynie charakter informacyjny.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ankiety prosimy o kontakt mailowy na adres: sump@fewe.pl

Ankieta jest dostępna TUTAJ