Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w dniach od 17 do 31 marca 2016 r. trwa pozimowe sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach.

Roboty będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny – prosimy o uważną i ostrożną jazdę.

 WYKONAWCY

  1. Gmina Alwernia – „GARDEN-TOM” Tomasz Gaudyn
  2. Gmina Babice – „GARDEN-TOM” Tomasz Gaudyn
  3. Gmina Chrzanów – Firma „PLON” Bogusław Budzowski
  4. Gmina Libiąż – Firma „PLON” Bogusław Budzowski
  5. Gmina Trzebinia –  Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o.

Pozimowe sprzątanie dróg w poszczególnych gminach- z podziałem na ulice

ALWERNIA

BABICE

CHRZANÓW

LIBIĄŻ

TRZEBINIA

Od 18 do 31 marca 2016 r. trwa sprzątanie pozimowe pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach

Od 18 do 31 marca 2016 r. trwa sprzątanie pozimowe pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach

Zdjęcia: pozimowe sprzątanie na ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie