Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

W OKRESIE 01.01.2013 – 31.12.2015 r.

Chrzanów

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chrzanów prowadzone jest przez:
Licencjonowane Usługi Transportowo-Sprzętowe Stanisław Kulczyk
ul. Górzysta 8, 32-552 Płaza
tel. 32/613 1246

Libiąż

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Libiąż prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458,
oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 502 309 693

Babice

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babice prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458,
oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 502 309 693

Trzebinia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebinia prowadzone jest przez:
Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o.
ul. Rynek 18 , 32-540 Trzebinia
tel. 32/612-16-45, 32/6121153 wew.20

Alwernia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia prowadzone jest przez:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 48, Alwernia
tel. 12/283-12-78, 12/283-25-07.

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk
1. 2. 3. 4.
II
 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny 4 godz.
 • błoto pośniegowe 6 godz.
 • zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
 • gołoledź 3 godz.
 • szron 3 godz.
 • szadź 3 godz.
 • lodowica 4 godz.
III
 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej szerokości
 • luźny 6 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • zaspy, języki śniegowe 6 godz. (lokalnie)
 • utrudnienia dla samochodów osobowych
 • gołoledź 5 godz.
 • szron 5 godz.
 • szadź 5 godz.
 • lodowica 5 godz.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH – ZIMA 2013 – 2015 r.

Wykaz dróg powiatowych Zima 2013-2015 r