Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 09 kwietnia 2014 r. rozpoczną się sprzątania pozimowe pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach.

Roboty będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny – prosimy o uważną i ostrożną jazdę.