„Przebudowa części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210”

logo-nppdl_2012-2015mProjekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

 

Beneficjentem projektu jest Powiat Chrzanowski

Inwestycja jest realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

  • Całkowity koszt projektu 4.256.634 zł
  • Wartość dofinansowania z budżetu państwa 2.108.866 zł

Lokalizacja inwestycji:

  • Droga przebiega przez Chrzanów i sąsiednią Piłę Kościelecką (gmina Trzebinia)

Okres realizacji projektu :
• od lipca 2015 r. do 31 października 2015 r.

Długość odcinka drogi objętej realizacją: 2584 mb

Partnerzy współfinansujący realizację inwestycji:
• Urząd Miasta w Trzebini
• Urząd Miejski w Chrzanowie
• Szpital Powiatowy w Chrzanowie
• Rejonowe Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.