Zmiana organizacji ruchu na ul. Topolowej w Chrzanowie

Uwaga kierowcy!

Na ul. Topolowej w Chrzanowie  (DP 1027K)  będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu znaku B-36 – zakaz zatrzymywania się na odcinku ul. Topolowej, pomiędzy wjazdem na parking szpitala a ul. Bukową.

Nowa organizacja ruchu wprowadzona jest na wniosek Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, aby zapobiec dalszemu „rozjeżdżaniu” poboczy i zieleni przydrożnej w sąsiedztwie parkingu przy szpitalu.

Prosimy o stosowanie się do nowej organizacji ruchu

 

Zmiana organizacji ruchu na ul. Topolowej w Chrzanowie