Uwaga! Otwarcie wiaduktu

W porozumieniu z firmą Budimex S.A. – wykonawcą wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DP 1029K ul. Słowackiego w Trzebini informujemy, że od dnia 15 grudnia 2020r. od godz. 8.00 zostaje dopuszczony warunkowo do ruchu kołowego przejazd przez przedmiotowy wiadukt i odcinek drogi po placu budowy.

Z uwagi na powyższe prosimy o ostrożną i rozważną jazdę

Grzegorz Żuradzki – Dyrektor PZD w Chrzanowie