Zakończenie prac budowlanych na ul. Wieczystej w Zagórzu

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z zakończeniem robót budowlanych na drodze powiatowej DP 1011K – ul. Wieczysta w Zagórzu jest dopuszczona do ruchu.

Zakończenie prac na  ul. Wieczystej w Zagórzu