Zamknięcie trzech wiaduktów kolejowych w centrum Chrzanowa

Zgodnie z informacją od firmy ZUE S.A. – wykonawcą przebudowy linii kolejowej nr 93 biegnącej przez Chrzanów, w związku z rozbiórką i budową obiektów mostowych w ciągu ul. 29 Listopada oraz ul. Kadłubek w Chrzanowie od dnia 05.01.2020 od godz. 7.00 zostaną zamknięte oba wiadukty.

Ponadto od 11.01.2021 od godz. 7.00 jest planowane zamknięcie ul. Krakowskiej w Chrzanowie.

Po zamknięciu trzech wiaduktów cały ruch skierowany zostanie na pozostałe znajdujące się na ul. Siennej, Świętokrzyskiej oraz Sikorskiego.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do oznakowania i objazdów w ramach tymczasowej organizacji ruchu.