Zamknięcie ul. Grojeckiej w Grojcu

Zarządca Drogi informuje, iż od dnia 23 października 2014 roku, od godz. 8.00 rano zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu na obszarze pomiędzy skrzyżowaniami z DP 1034K (Droga na Zalas) i skrzyżowaniem z drogami gminnymi (ul. Grzmiączka i ul. Sobieskiego).

Trasy objazdów zostały wyznaczone poprzez miejscowości: Nieporaz, Regulice oraz Alwernię.

Roboty drogowe zgodnie z umową zostaną wykonane do 15.12.2014 roku.

Wykonawcą robót jest Eurovia Polska S.A.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o ostrożną jazdę  oraz stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

DP 1033K - ul. Grojecka w Grojcu