Zamknięcie dla ruchu ul. Grojeckiej w Grojcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż od 18.06.2015 do 26.06.2015r. prowadzone będą roboty dot. przebudowy ul. Grojeckiej w Grojcu (DP 1033K) – na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego w Grojcu do cmentarza.

Na czas prowadzonych robót nastąpi zamknięcie odcinka przedmiotowej drogi.

Objazd od strony Rudna prowadzony będzie ulicami: Nowy Świat, Tenczyńską, Europejską, Chrzanowską oraz Korycińskiego.
Od strony Alwerni objazd do Grojca prowadzony będzie ulicami: Korycińskiego, Chrzanowską, Europejską, Tenczyńską, Nowy Świat oraz Grojecką.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy

1. Proponowany objazd - ul. Grojecka w Grojcu

2. Proponowany objazd - ul. Grojecka w Grojcu