Zamknięcie części drogi powiatowej przy ul. Długiej w Czyżówce

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że na czas od  04 do 30 listopada 2016r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu drogi powiatowej 1051 K na odcinku od pętli autobusowej w Czyżówce  – w kierunku Bukowna (odcinek wzdłuż ogrodzenia Elektrowni „Siersza”).

Na czas prowadzenia robót został wyznaczony objazd po „zachodniej stronie Elektrowni „Siersza”.

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej potrwa do 30.11.2016.

Za utrudnienia przepraszamy

Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1051K w miejscowości Czyżówka w km 0+690 – km 2+245” jest realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019″.