Zamknięcie części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie i Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210” Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej w dn. 14 lipca 2015r. do 30 listopada 2015 r. polegającej na zamknięciu części drogi.

Szczegółowe informacje o terminach i odcinkach zamknięcia DP 1027K będziemy zamieszczać na bieżąco.

Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie.