Zamknięcie czasowe części DP 1016K Chrzanów – Płaza

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w związku z planowanymi robotami drogowymi związanymi z realizacją zadania dot. przebudowy części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie, Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie,

w dniach 27  – 31 lipca włącznie

zamknięta będzie część drogi powiatowej DP 1016K Chrzanów Płaza na odcinku o długości ok. 5,4 km – od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego w Płazie.

Objazdy na czas robót poprowadzone zostaną zgodnie z zastępczą organizacją ruchu

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy