Wprowadzenie przez ZDW w Krakowie awaryjnej organizacji ruchu w związku z uszkodzeniem mostu na rzece Regulanka w Alwerni na DW 780

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił wprowadzenie awaryjnej organizacji ruchu w związku z uszkodzeniem mostu na rzece Regulanka w Alwerni – na drodze wojewódzkiej DW 780. Poniżej przedstawiamy treść pisma.