Wprowadzenie objazdu dla samochodów w związku z przebudową przejazdu w Balinie

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, iż od godziny 6.00 w dniu 27 lipca do godziny 22.00 w dniu 28 lipca nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego i wprowadzenie objazdu dla samochodów.

Powyższe utrudnienia są związane z wprowadzeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu – Obiekty drogowe – Przebudowa przejazdu w km 25+542 w m. Balin (Okradziejówka) w związku z  realizacją przez Trakcję PRKil S.A. kontraktu „Modernizacja odcinka: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133).

Ruch samochodów w wyżej podanym terminie realizowany będzie objazdem ulicami Mokra, Dąbrowa, Strażacka, 21- Stycznia, Luszowicka, Jaworznicka, Pańską, Dworcową i Mostową – zamknięte będą przejazdy w km 25+286 ul. Mokra i przejazd kolejowy w km 05+542. Natomiast ostatni przystanek komunikacji miejskiej („pętla”) zostanie tymczasowo zlokalizowany przed przejazdem kolejowym na ul. Pańskiej, w porozumieniu z ZKKM w Chrzanowie. W pozostałym zakresie obowiązuje dotychczasowe oznakowanie.

Poj. tymcz. org. ruchu Balin

Poj. tymcz. org. ruchu Balin