WAŻNE – przerwa w bezpośredniej obsłudze klientów ! ! !

W związku z kontaktem z osobą zarażoną Covid -19 zawiesza się działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie do końca tygodnia, tj. do dnia 30.10.2020 r.

Sprawy pilne prosimy realizować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl z pozostawieniem ewentualnej możliwości kontaktu zwrotnego telefonicznego.

Grzegorz Żuradzki

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie