W dniu 07 stycznia 2022r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku z faktem zaistnienia dnia świątecznego w dniu 01 stycznia 2022r. w sobotę, w dniu wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2022  z dn. 03.01.2022r.  wyznaczył dzień 07 stycznia 2022r. jako dzień wolny od pracy.

W pozostałe dni PZD w Chrzanowie pracuje normalnie.