Uwaga! W dniu 04 czerwca 2021r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku ze świętem przypadającym na 01 maja 2021r. w dniu wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 22/2021  z dn. 04.05.2021r.  wyznaczył dzień 04 czerwca 2021r. jako dzień wolny od pracy.

W pozostałe dni PZD w Chrzanowie pracuje normalnie.