UWAGA KIEROWCY!!!

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że:

  • z powodu prac przy linii średniego napięcia nie działa sygnalizacja świetlna na ul. Styczniowej w Luszowicach – DP 1041K.
  • Trwa frezowanie nawierzchni odcinka  DP 1016K ul. Pogorskiej w Chrzanowie. Roboty są prowadzone w  związku z realizacją zadania pn„Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265 – km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944 – km 4+360 i km 4+595 – km 7+679)”.
  • Ul. Słowackiego w Trzebini z dniem dzisiejszym została otwarta dla ruchu, jednak na długości pogorzeliska obowiązuje znak B-36 zakaz zatrzymywania, B-25 zakaz wyprzedzania i B-33 ograniczenie prędkości do 40km/h. Przedmiotowa ulica była zamknięta w związku z pożarem składowiska odpadów.