Utrudnieniach w ruchu na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w związku z koniecznością naprawy studni kanalizacyjnej w ciągu DP 1059K ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, zlokalizowanej za wiaduktem kolejowym, wystąpią w dniu 26 września w godzinach od 08.00 do 15.00 utrudnienia w ruchu.

Przejazd przedmiotowym odcinkiem będzie dozwolony tylko dla samochodów do 3,5 tony. Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony będą musiały korzystać chwilowo z innych dróg dojazdowych do firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w ciągu przedmiotowej ulicy.

Proponowane objazdy:

  • Chrzanów ul. Oświęcimska – Libiąż DW 933 – Libiąż ul. 1 Maja (zakaz B18 dl 12T) – Libiąż ul. Jaworowa – Chrzanów ul. Powstańców Styczniowych
  • Chrzanów ul. Oświęcimska – Libiąż DW 933 – Libiąż DW 780 – DP 1007K Żarki ul. Astronautów – Chrzanów ul. Powstańców Styczniowych
  • Chrzanów ul. Borowcowa do DW 780 Maniska – skręt w prawo do Żarek ul. Astronautów – Chrzanów ul. Powstańców Styczniowych