Utrudnienia na drogach powiatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowaną przez Polskie Koleje Państwowe  realizacją zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków POIiŚ 7.1-11.1, Przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice km 29.110 ÷ 46.700 linii 133 – Linia kolejowa nr 133, stacja Trzebinia w km 29.110 – 33.200” – wykonawca robót zgłosił konieczność wyłączenia z ruchu dwóch skrzyżowań tej linii z drogami powiatowymi:

  • DP 1029 K – ul. Słowackiego w Trzebini
  • DP 1044K – ul. Sikorskiego w Trzebini i ul. Wodzińska w Chrzanowie
Deklarowany wstępnie termin zamknięcia ww. skrzyżowań dróg z linią kolejową: od czerwca  2014r.

O szczegółach utrudnień i proponowanych objazdach poinformujemy w późniejszym terminie.