Uruchomienie elektronicznego systemu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie wspólnie z Zarządem Powiatu Chrzanowskiego oraz Starostą Chrzanowskim przekazał użytkownikom ul. Grunwaldzkiej w Trzebini „prezent pod choinkę” w postaci uruchomienia w dniu 23 grudnia 2015 roku elektronicznego systemu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Elektroniczny system poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest umiejscowiony w pobliżu kościoła w Sierszy i składa się z dwóch urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów i  nadających stosowne komunikaty na tablicach świetlnych oraz z sygnalizacji świetlnej zespolonej na przejściu dla pieszych.

Jednocześnie informujemy, iż próg zwalniający został zdemontowany.

pieszy-przejscie