Tymczasowe otwarcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie

PZD w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., otwarcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w km 6,932 linii kolejowej nr 93, nastąpi w dniu 01.02.2022 r.

Wykonawca informuje również, że na czas realizacji II etapu prac związanych z przebudową wiaduktu oraz przebudową ul. Powstańców Styczniowych, konieczne będzie ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym , co planowane jest na 22.02.2022 r.

ZUE S.A. jest wykonawcą kontraktu „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Trzebinia -Oświęcim”