Roboty na DP 1026K – serpentyny pomiędzy Regulicami a Alwernią

Trwają roboty remontowe odcinka DP 1026K pomiędzy Regulicami a Alwernią – tzw. „serpentyny”.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy

"Seprentyny" w Alwerni - DP 1026K

"Serpentyny" Alwernia