Realizacje drogowe w latach 2011 – 2013

W latach 2011 – 2013 wyremontowano:

 • Chodniki o powierzchni około 18,5 tys. m2
 • Nawierzchnie jezdni o powierzchni około 281 tys. m2
 • Zabudowano 17,5 km krawężników oraz 9,5 km obrzeży betonowych
 • W latach 2011 – 2013 na prace inwestycyjne prowadzone na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego wydatkowano kwotę 18,3 mln zł
 • W latach 2011 – 2013 Zarząd Powiatu Chrzanowskiego pozyskał dofinansowanie z budżetu gmin w kwocie 3,6 mln zł
 • W latach 2011 – 2013  pozyskano również dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w wysokości 4,1 mln zł
 • Łączna wartość pozyskanych środków finansowych na realizacje prac inwestycyjnych prowadzonych w latach 2011 – 2013 wynosi 7,7 mln zł co stanowi 42% wartości wykonanych inwestycji.

2013 rok

Zrealizowane przez PZD w Chrzanowie inwestycje w 2013 roku :

 • „Remont części drogi powiatowej nr 1026K w Regulicach na długości 710 mb i drogi powiatowej nr 1055K w Regulicach i Alwerni na długości 1690 mb” w ramach Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
 • Przebudowa części nawierzchni ul. Podgórskiej – DP 1017K w Zagórzu
 • Remont i przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Chrzanów: ul. Mokra, Pocztowa, Przyjaźni, Dygasińskiego Wapienne , Dymna
 • Przebudowa części DP nr 1036K-ul. Balińska w Chrzanowie
 • Umocnienie istniejącego pobocza przy drodze powiatowej 1002K – ul. Dąbrowskiego w Libiążu, wraz z poprawą odwodnienia
 • Przebudowa części ul. Astronautów DP 1007K w Żarkach
 • Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Waryńskiego i Piaski w Myślachowicach
 • Przebudowa części DP 1051K- ulica Długa w Czyżówce
 • Przebudowa części ul. Stojałowskiego w Trzebini
 • Przebudowa DP 1043K – ul. Florkiewicza w Młoszowej
 • Budowa chodnika – ul. Zakopiańska w Bolęcinie DP 1024K – zastąpienie utwardzonego pobocza chodnikiem z kostki brukowej
 • Przebudowa części DP 1042K ulicy 1-go Maja w Trzebini.
 • Zmiana utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej, wraz z wykonaniem odwodnienia przy ul. Paprociej w Libiążu – DP 1004K

Koszt ogólny inwestycji: 5 219 904,04

W tym dofinansowanie: 2 030 940,05

 

2012 rok

Zrealizowane przez PZD w Chrzanowie inwestycje w 2012 roku :

 • Modernizacja DP 1045K – ul. Dąbrowskiego w Trzebini
 • Przebudowa nawierzchni części DP 1033K części ul. Garncarskiej i części DP 1026K ul. Gęsikowskiego w Alwerni
 • Przebudowa DP 1007K ul. Jaworowej w Libiążu
 • Przebudowa części ciągu DP 1009K – ul. Karola Wojtyły w Mętkowie
 • Przebudowa części DP 1043K – ul. Piaski i Waryńskiego w Myślachowicach
 • Modernizacja nawierzchni części DP 1049K – ul. J. Pawła II w Psarach
 • Wymiana nawierzchni części ul. Prusa w Alwerni – DP 1055K
 • Przebudowa przepustu ul. Patelskiego w Kwaczale
 • Przebudowa części nawierzchni ul. Podgórskiej w Zagórzu
 • Wykonanie przebudowy części ul. Siemota w Płazie – DP 1023 K
 • Przebudowa części ul. Bałuckiego w Pogorzycach- DP 1017K
 • Przebudowa chodnika wzdłuż ul. 1 Maja w Trzebini – od ronda do ul. Dołki
 • Budowa chodnika w Grojcu na DP 1034K
 • Przebudowa chodników na DP 1029K – ul. Słowackiego w Trzebini
 • Zabudowa systemu elektronicznej poprawy bezpieczeństwa na ul. 1Maja w Trzebini
Koszt ogólny inwestycji: 3.365.549,15

 

2011 rok

Zrealizowane przez PZD w Chrzanowie inwestycje w 2011 roku:

 • Przebudowa ciągów DP 1049K i 1052K przebiegających na terenie Gminy Trzebinia
 • Wykonanie zamiany utwardzonego pobocza DP 1016K ul. Szymanowskiego w Pogorzycach na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem
 • Przebudowa DP 1011K ul. Wieczysta w Zagórzu
 • Modernizacja istniejącej sygnalizacji świetlnej na ul 21 Stycznia- DP 1041K w Luszowicach
 • Przebudowa części DP 1001K ul. Sikorskiego w Libiążu
 • Budowa mostu DP 1022K – ul. Belwender Gm. Alwernia
 • Budowa chodnika wraz z odwodnieniem – ul. Sierszańska w Luszowicach
 • Przebudowa DP 1007K ulicy Jaworowej w Libiążu
 • Przebudowa części ul. Chrzanowskiej w Regulicach
 • Przebudowa części DP 1043K ul. Piaski i Waryńskiego w Myślachowicach oraz Florkiewicza w Młoszowej
 • Zamiana utwardzonego pobocza DP 1049K na chodnik z kostki brukowej – ul. Jana Pawła II w Psarach
 • Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu DP 1042K ul. 1 Maja w Trzebini
 • Dokumentacja projektowa  zamiany utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej DP 1034K ul. Bartosza Głowackiego w Grojcu
 • Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ul. Dąbrowskiego w Trzebini
 • Wykonanie instalacji monitoringu sygnalizacji świetlnej ul. Grunwaldzka w Trzebini

Koszt ogólny inwestycji: 9 761 634,84

W tym dofinansowanie: 5 692 415,- zł