Realizacje drogowe w 2014 roku

W 2014 roku wyremontowano:

 • Chodniki o powierzchni około – 1 701 m2
 • Nawierzchnie jezdni o powierzchni betonowej – 2 413 m2
 • Nawierzchnie jezdni o powierzchni asfaltowej – 37 231 m2
 • Zabudowano 1 686 mb krawężników oraz 790 mb obrzeży betonowych
 • W 2014 roku na prace inwestycyjne prowadzone na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego wydatkowano kwotę 4,05 mln zł
 • W 2014 roku na prace remontowe prowadzone na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego wydatkowano kwotę 1,61 mln zł
 • W 2014 roku zrealizowano inwestycje dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 637 707 zł z wykorzystaniem dotacji z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 497 025 zł
 • W 2014 roku pozyskano dofinansowanie z budżetu gmin w kwocie 1,33 mln zł

Zrealizowane przez PZD w Chrzanowie inwestycje i remonty drogowe w 2014 roku :

 • Przebudowa części DP 1020K – ul. Sikorskiego w Rozkochowie
 • Przebudowa części DP 1042 K – ul. 1 Maja oraz  św. Stanisława w Trzebini
 • Remont nawierzchni DP 1040 K – ul. Przyjaźni w Okradziejówce
 • Przebudowa części ul. Długiej w Gromcu – DP 1009 K
 • Przebudowa części DP 1050K – ul. Głównej i ul. Kasztanowej w Płokach
 • Przebudowa ciągu DP 1011K – ul. Wieczystej w Zagórzu
 • Przebudowa części ciągu DP 1041 K -ul. Leśnej w Trzebini
 • Przebudowa części DP 1033 K – ul. Grojecka w Grojcu
 • Przebudowa części DP 1043K – ul. 22 Lipca w Myślachowicach
 • Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu – DP nr 1001 K
 • Przebudowa części ul. Szymanowskiego w Pogorzycach – DP 1016 K
 • Przebudowa DP 1043K – ul. Florkiewicza w Młoszowej
 • Przebudowa części DP 1051K – ul. Długa w Czyżówce
 • Remont i przebudowa części ul. Okólnej w Płazie – DP 1018K
 • Remont i przebudowa ul. Starzyny w Płazie – DP 1018K
 • Przebudowa pobocza gruntowego w ciągu drogi powiatowej nr 1034K ul. Bartosza Głowackiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Grojec
 • Remonty nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Chrzanowskiego
 • Remont nawierzchni bruzdy w pasie przeciwpożarowym lasu na potrzeby szlaku rowerowego – w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej DW 780

Realizacja inwestycji z wykorzystaniem dotacji z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

 

Tytuł projektu:

Remont drogi powiatowej „Gromiec – do granicy z gminą Chełmek” nr 1054K – fragment ul. Czecha w miejscowości Gromiec w km 1+170 – 1+273,45

Zakres:

 • Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – 600,01 m2
 • Oczyszczenie rowu – 100,00 mb
 • Umocnienie skarp – 90 m2
 • Remont przepustu – 8 mb

Tytuł projektu:

Remont drogi powiatowej „od dr. Nr 791 Ostra Góra – Karniowice – Psary – Nowa Góra” nr 1052K – ul. Nowowiejska w miejscowości Psary w km 2+862 – 3+027

Zakres:

 • Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – 777,07 m2
 • Wzmocnienie nawierzchni geosiatką – 777,07 m2
 • Zabezpieczenie skarpy ściankami szczelnymi „Larsena” – 225 m2
 • Umocnienie skarpy ażurami – 191,03 m2
 • Zabudowa krawężników na ławie – 214,23 m
 • Poprawa odwodnienia – 159,20 m

Tytuł projektu:

„Remont drogi powiatowej „Alwernia – Rudno – Tenczynek” nr 1033K w miejscowości Grojec w km 0+475 – 0+565; 0+875 – 1+185; 1+909 – 1+994”

Zakres:

 • Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – 820 m2
 • Umocnienie skarpy ażurami – 270 m2
 • Wzmocnienie nawierzchni – 510 m2
 • Zabudowa ścieku- 310 m
 • Oczyszczenie rowu – 85 m

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Koszt ogólny inwestycji: 637 707,86 zł

W tym dotacja z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”: 497 025,10 zł