Przywrócenie ruchu na ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej

nppdl

Od 11 grudnia 2015 roku zostaje przywrócony ruch na ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej Pile Kościeleckiej – DP 1027K.

Do użytku zostaje oddana droga asfaltowa wraz ciągiem pieszo-rowerowym w charakterystycznym kolorze czerwonym.

Wstęgę podczas oficjalnego otwarcia mostu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Pile Kościeleckiej przecięli: Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Chrzanowa Beata Wątor, Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie Grzegorz Żuradzki.

Inwestorem jest Powiat Chrzanowski, który finansował przedsięwzięcie wraz z Gminami Chrzanów i Trzebinia oraz Wojewodą Małopolskim. Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wykonawcą prac jest firma Skanska S.A. w Warszawie.