Przywrócenie ruchu na DP 1051K w Czyżówce

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z zakończeniem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1051K w miejscowości Czyżówka w km 0+690 – km 2+245”  w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019″  od piątku, tj. 9 grudnia 2016r. od godz. 16.00 został przywrócony ruch na drodze powiatowej DP 1051K (ul. Długa) w Czyżówce.

4. Droga Powiatowa DP1059K-CzyzowkaUl. Długa w Czyżówce przed przebudową