Przesunięcie terminu zamknięcia DP 1014K ul. Piłsudskiego w Zagórzu

W związku z awarią otaczarni wykonawca przebudowy ul. Piłsudskiego w Zagórzu  wraz z PZD w Chrzanowie serdecznie przepraszają za konieczność przesunięcia terminu zamknięcia DP 1014K ul. Piłsudskiego w Zagórzu od skrzyżowania z ul. Wieczystą  do skrzyżowania z ul. Czerwona Górka .

 

Realizacja projektu  pn.: „Przebudowa części DP 1014K, ul. Piłsudskiego – pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780 a ul. Wiklinową o dł. ok. 3,858 km w sołectwie Zagórze” realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie  energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na  obszarach wiejskich”.