Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu – DP 1001K

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z realizacją zadania
pn.: „Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu – DP 1001K” zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu części drogi.

Zamknięcie części drogi nastąpi w dniach 22.10 – 30.11.2015 roku

 

W związku z powyższym prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Proponowany objazd ulicami:

  • jadąc od strony 1-go Maja – skręt w lewo w ul. Św. Barbary, a następnie w prawo
    w ul. Obieżową, do ul. Sikorskiego.
  • Droga powrotna od strony Gromca – skręt w prawo, w ul. Obieżową, następnie
    w lewo – w ul. Św. Barbary. Na końcu drogi skręt w prawo – na ul. Sikorskiego.

schemat objazdu